Najwyższy rating Analiz Online dla subfunduszu UniKorona Zrównoważony

20.02.2012
Najwyższy rating Analiz Online dla subfunduszu UniKorona Zrównoważony

 

Subfundusz UniKorona Zrównoważony, należący do funduszu parasolowego UniFundusze FIO, po raz kolejny utrzymał najwyższą ocenę – 5 gwiazdek – w ratingu Analiz Online. Potwierdził tym samym, że niezmiennie należy do najlepszych funduszy mieszanych (łączących strategię akcyjną i dłużną) na polskim rynku.