Napływy środków do funduszy powierniczych w USA

01.08.2011
Napływy środków do funduszy powierniczych w USA

 

Przeglądając ostatnie dane publikowane przez Investment Company Institute, obrazujące saldo nabyć i umorzeń w funduszach powierniczych w Stanach Zjednoczonych, można je streścić jako dramatyczne – jeśli chodzi o fundusze inwestujące w akcje amerykańskich korporacji.

W okresie między 16 czerwca 2011 a 20 lipca br. – każdy z pięciu tygodni pokazywał wysoce ujemne saldo napływu środków do tej kategorii funduszy. W kolejnych tygodniach saldo to wynosiło odpowiednio: -4,247 mld USD; - 3,050 mld USD; - 4,473 mld USD; - 4,092 mld USD, a w tygodniu kończącym się 20 lipca odpłynęło z funduszy akcji amerykańskich aż 6,529 mld USD.

Od kiedy w ubiegłym roku zacząłem zamieszczać okresowe statystki napływu środków do funduszy w USA, nie zdarzyło się jeszcze aby saldo napływu środków do funduszy akcji było aż tak ujemne (chociaż spory minus dominował w statystykach).  W tym samym czasie obserwowaliśmy dodatnie saldo napływu środków do funduszy akcji inwestujących na rynkach zagranicznych (225 mln, 751mln, 630 mln i 648 mln USD), z wyjątkiem ostatniego tygodnia - gdy nastąpił niewielki odpływ w kwocie 311 mln USD. Tradycyjnie fundusze obligacji pozyskiwały większą kwotę pieniędzy niż traciły i dodatnie saldo w poszczególnych tygodniach było bardzo wysokie: 1,871 mld; 2,283 mld; 6,353 mld; 5,253 mld oraz 2,364 mld USD.

Czy tak kiepski obraz napływu środków na rynki akcji amerykańskich ze strony uczestników funduszy należy odczytywać jednoznacznie negatywnie? Raczej nie. Pamiętajmy, że uczestnicy funduszy powierniczych, to osoby o najmniejszym doświadczeniu inwestycyjnym i których zachowanie często okazuje się przeciwne do zachowania rynków akcji  – szczególnie w krótkiej perspektywie czasowej. Warto przypomnieć, że aktualny obraz przepływów pomiędzy poszczególnymi kategoriami funduszy powierniczych w Stanach jest bardzo podobne do tych jakie obserwowaliśmy na jesieni ubiegłego roku (chociaż jak już to zaznaczyłem skala odpływu osiągnęła teraz wartości największe). I gdyby bawić się we wróżby na ich podstawie, można by było raczej spodziewać się rychłej i gwałtownej poprawy na rynku amerykańskim.

Ale to oczywiście byłoby wróżenie z fusów, a raczej z luźno powiązanych z sobą decyzji tysięcy uczestników funduszy powierniczych w Stanach Zjednoczonych.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).