Nareszcie

20.11.2013
Nareszcie

 

Na jednym ze szkoleń zadano mi pytanie: A w jaki sposób odnieść się do słów klienta, który niemal z agresją stwierdza: Co się dzieje? We wszystkich bankach namawiają mnie na fundusze!  Zaproponowałem aby obrócić to w żart, mówiąc: Niech się pan cieszy, że teraz pana namawiają a nie gdy na rynku zapanuje euforia. Na szczęście dla pana na razie te namowy  nie przynoszą skutków i warto z tego skorzystać.

Dopowiedziałem też, że prędzej czy później te namowy przyniosą skutek. I chyba właśnie widzimy to w danych za październik. Z raportu Analiz Online możemy się dowiedzieć, że aktywa funduszy wzrosły o 3,1%, do 178,3 mld, najmocniej od 7 miesięcy. Natomiast środki zgromadzone w funduszach akcyjnych wzrosły aż o 9,5%, czyli o 2,8 mld złotych.

Czy wreszcie pojawi się trwały popyt na fundusze akcyjne? Jeżeli tak, to kapitał jaki zacznie płynąć na naszą giełdę może być naprawdę imponujący. Przypomnę, że w bankach mamy zgromadzone ponad 500 mld złotych, przy rekordowo niskich stopach procentowych. Dla porównania dziesięć lat temu, gdy zaczęliśmy stopniowo przepraszać się z funduszami akcyjnymi, mieliśmy w bankach zaledwie 200 miliardów oszczędności. I jak pamiętamy stopniowy przepływ środków spowodował czteroletnią hossę i podniósł indeksy,  przede wszystkich wyceny małych i średnich firm, o kilkaset procent.

Dzisiaj potencjalny popyt ze strony posiadaczy depozytów może być dwa razy wyższy.

Do jakich poziomów może on podnieść wyceny spółek? Warto zadać sobie to pytanie już dzisiaj, chociaż jak widać, można było wcześniej, do czego zachęcam już od kilku miesięcy.

Czy nie jest już za późno?  Czy akcje nie będą jeszcze taniej do kupienia? Jeżeli masz taką wątpliwość, to rozłóż swoją inwestycję na raty, najlepiej z funduszu pieniężnego a nie z lokaty bankowej, bo okazyjna cena może pojawić się w każdej chwili, a nie wtedy, gdy skończy się lokata trzymiesięczna. W funduszu pieniężnym, jak w każdym innym funduszu otwartym, nie określasz czasu inwestycji a zyski są dopisywane w każdym dniu wyceny giełdy. Co więcej, przenosząc systematycznie środki z funduszu pieniężnego do funduszu akcji, przeniesiesz wszystkie zyski, bez podatku Belki – jeżeli skorzystasz z oferty funduszu parasolowego.

 

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).