Nieoczekiwana wiosna w styczniu - pierwsze oznaki poprawy czy krótkotrwały trend?

09.02.2012
Nieoczekiwana wiosna w styczniu - pierwsze oznaki poprawy czy krótkotrwały trend?

 

Europa wciąż poszukuje rozwiązań kryzysu zadłużenia. Trwają negocjacje w sprawie redukcji greckiego długu, dodatkowo niepokoi stan fi nansów we Włoszech, Portugalii i Irlandii. Jednak wydaje się, że inwestorzy, zmęczeni negatywnymi informacjami płynącymi ze strefy euro, przychylniej spojrzeli na pozytywne sygnały i na ich podstawie podejmowali decyzje inwestycyjne. Na giełdach zapanowały wzrosty – nawet pomimo tego, że agencja Standard & Poor’s obniżyła ratingi aż dziewięciu państw strefy euro.