Nowy subfundusz Union Investment TFI poszuka zysków w spółkach dywidendowych

04.06.2013
Nowy subfundusz Union Investment TFI poszuka zysków w spółkach dywidendowych

 

Analizując bieżącą sytuację na rynku akcji, można zauważyć pewną prawidłowość. Coraz więcej spółek decyduje się na wypłatę dywidendy, a część podmiotów nawet podnosi wartość kwoty, którą zamierza podzielić się z akcjonariuszami. Z jednej strony oznacza to, że wiele firm nie widzi jak dotąd realnej szansy na efektywne zainwestowanie posiadanego kapitału, co jest pochodną gorszej sytuacji gospodarczej. Jednak z drugiej strony to bardzo dobra informacja dla funduszy inwestujących w spółki dywidendowe.
W obliczu sprzyjających okoliczności rynkowych Union Investment TFI zdecydowało się poszerzyć ofertę o nowe rozwiązanie akcyjne skierowane do szerokiego grona inwestorów – subfundusz UniAkcje Dywidendowy (UniFunduszeFIO).


Najważniejsze cechy subfunduszu UniAkcje Dywidendowy:
• Niższe ryzyko inwestycyjne – UniAkcje Dywidendowy jest najbezpieczniejszym subfunduszem spośród rozwiązań akcyjnych Union Investment TFI.
• Dywersyfikacja geograficzna – ponieważ liczba spółek regularnie wypłacających dywidendę na polskiej giełdzie jest ograniczona, okazji inwestycyjnych trzeba szukać również za granicą. Dlatego uniwersum inwestycyjne subfunduszu stanowią spółki działające również w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. tureckie, czeskie i węgierskie.
• Elastyczne zarządzanie – subfundusz nie ma benchmarku.
• Zdywersyfikowane ryzyko walutowe – zapewnia zróżnicowanie inwestycji w regionie.
• Sektorowa dywersyfikacja portfela – dzięki inwestowaniu w spółki pochodzące z różnych branż i sektorów stopa zwrotu z inwestycji nie zależy od kondycji jednej branży.

Tomasz Matras, zarządzający subfunduszem UniAkcje Dywidendowy

W tym roku, pomimo gorszych wyników, jakie osiągnęły indeksy warszawskiej giełdy w pierwszych miesiącach 2013 r., spodziewamy się powrotu do wzrostów i ich stopniowej kontynuacji w kolejnych latach. Pozytywnie postrzegamy również perspektywy wybranych rynków „Nowej Europy”. Postanowiliśmy więc poszerzyć ofertę i w jeszcze większym stopniu umożliwić inwestorom wykorzystanie potencjału drzemiącego w akcjach. To dlatego stworzyliśmy subfundusz UniAkcje Dywidendowy.

Dlaczego postawiliśmy na spółki dywidendowe? To na ogół duże, stabilne podmioty o ugruntowanej pozycji i solidnych fundamentach, cechujące się dobrą kondycją finansową. Z punktu widzenia inwestora istotne jest też to, że akcje takich firm nie tylko cechują się mniejszą zmiennością, ale również zapewniają dodatkowy zysk w postaci dywidendy. Subfundusz dywidendowy można więc potraktować jako swego rodzaju receptę na trudniejsze dla rynków czasy.

W kontekście bieżącej sytuacji niezwykle ważny jest fakt, że stopy dywidendy znajdują się na bardzo atrakcyjnym poziomie. Przykładowo średnia stopa dywidendowa dla spółek z indeksu WIG przekracza oprocentowanie depozytów bankowych i obligacji skarbowych.