OFE dały zarobić. Dają szansę na zmianę naszych decyzji inwestycyjnych

08.05.2017
OFE dały zarobić. Dają szansę na zmianę naszych decyzji inwestycyjnych

 

Według Komisji Nadzoru Finansowego średnia ważona  12-miesięczna stopa zwrotu OFE wyniosła 17,6% na koniec marca. Rok temu wynik był ujemny - OFE średnio straciły 6,6%. Średnia rentowność w okresie 3 lat wzrosła z 6,3% na koniec marca 2016 roku, do 12,9% na koniec marca br.

Skąd tak wysokie zyski? To pokłosie nacjonalizacji obligacyjnej części aktywów OFE przeprowadzonej w lutym 2014 roku, kiedy to OFE przekazały do ZUS całość obligacji skarbowych. Przed tą operacją akcje stanowiły 41,6% aktywów OFE, natomiast bezpośrednio po udział akcji w portfelu OFE wzrósł do 82%.

Według szacunków domu maklerskiego Trigon, średni udział akcji w aktywach OFE wynosi obecnie 85,5%, w tym akcje firm notowanych na giełdach zagranicznych stanowią 6,7% aktywów.

Już niedługo, nasze bardzo wysokie zyski w OFE staną się równie wysokimi zyskami w III filarze, bowiem planowane jest przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne działające w ramach III filaru.

To przekształcenie, jak już pisałem wcześniej, może stanowić rewolucję w sposobie oszczędzania z myślą o dodatkowej emeryturze.

Jesteśmy wyjątkowo konserwatywni w sposobie inwestowania oszczędności przeznaczonych na dodatkową emeryturę. Można wręcz napisać, że Polacy są rekordzistami świata w preferowaniu konserwatywnych strategii inwestycyjnych w planach emerytalnych.

Jednak z drugiej strony, rodzime fundusze emerytalne należące do drugiego filaru, stosowały bardzo agresywną politykę inwestycyjną, będąc de facto funduszami akcji do 2014 roku.

To swego rodzaju fenomen zachowań a także obowiązujących przepisów - obowiązkowe fundusze emerytalne zaangażowane na rynku akcji w ponad 80-ciu procentach oraz w pełni dobrowolne plany emerytalne niemalże bez akcji w portfelach.

W przyszłym roku dojdzie prawdopodobnie do wielkiego transferu między drugim a trzecim filarem, a więc do zmiany sposobu oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru. To czy Polacy zaczną bardziej agresywnie inwestować z myślą o emeryturze będzie zależało od panującej wówczas koniunktury na giełdzie. 
Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.