Ogłoszenie o odwołaniu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii G i H UniSystem 1 z 24.07.2014

24.07.2014
Ogłoszenie o odwołaniu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii G i H UniSystem 1 z 24.07.2014

 

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie punktu 13.1.4 Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych Serii G, H, i, J, K i L związanych z subfunduszem UniSystem 1 wydzielonym w ramach  UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, informujemy o odwołaniu subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych serii G i H Subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.