Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ z dnia 05.12.2013 r.

05.12.2013
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych UniObligacje FIZ z dnia 05.12.2013 r.

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust 11 Statutu UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informuje o wykupieniu 5 247 Certyfikatów.