Ogłoszenie o wyznaczeniu Dodatkowego Dnia Wykupienia UniObligacje FIZ z 07.04.2014 roku

07.04.2014
Ogłoszenie o wyznaczeniu Dodatkowego Dnia Wykupienia UniObligacje FIZ z 07.04.2014 roku

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 19 ust 3b Statutu UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, informujemy o wyznaczeniu, na dzień 30 kwietnia 2014 roku, Dodatkowego Dnia Wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Zgodnie z treścią Statutu UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Uczestnik ma prawo złożyć żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, najpóźniej na 14 dni przed Dniem Dodatkowego Wykupienia. Żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych można składać bezpośrednio w Towarzystwie lub podmiocie, za pośrednictwem którego złożono zapis na Certyfikaty Inwestycyjne.