Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów - UniAkcje Biopharma i UniAkcje Globalny Dywidendowy

20.08.2015
Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów - UniAkcje Biopharma i UniAkcje Globalny Dywidendowy

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 9a ust. 5 Statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), z uwagi na zebranie wpłat w wysokości niezbędnej do utworzenia Subfunduszy: UniAkcje Biopharma i UniAkcje Globalny Dywidendowy, Towarzystwo podjęło decyzję o zamknięciu z dniem 20 sierpnia 2015 roku zapisów na jednostki uczestnictwa ww. Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu.