Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów - UniAktywny Pieniężny

15.12.2015
Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów - UniAktywny Pieniężny

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 9a ust. 5 Statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), z uwagi na zebranie wpłat w wysokości niezbędnej do utworzenia Subfunduszu SGB Zagraniczny, Towarzystwo podjęło decyzję o zamknięciu z dniem 8 września 2015 roku zapisów na jednostki uczestnictwa ww. Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu - See more at: https://www.union-investment.pl/artykul/ogloszenie-o-zakonczeniu-przyjmowania-zapisow---sgb-zagraniczny#sthash.qRGLNoBh.dpuf
Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 9a ust. 5 Statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), z uwagi na zebranie wpłat w wysokości niezbędnej do utworzenia Subfunduszu SGB Zagraniczny, Towarzystwo podjęło decyzję o zamknięciu z dniem 8 września 2015 roku zapisów na jednostki uczestnictwa ww. Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu - See more at: https://www.union-investment.pl/artykul/ogloszenie-o-zakonczeniu-przyjmowania-zapisow---sgb-zagraniczny#sthash.qRGLNoBh.dpuf

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 9a ust. 5 Statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), z uwagi na zebranie wpłat w wysokości niezbędnej do utworzenia Subfunduszu UniAktywny Pieniężny, Towarzystwo podjęło decyzję o zamknięciu z dniem 15 grudnia 2015 roku zapisów na jednostki uczestnictwa ww. Subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu.