Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu UniBessa

08.10.2014
Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu UniBessa

 

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 9a ust. 5 Statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), z uwagi na zebranie wpłat w wysokości niezbędnej do utworzenia Subfunduszu UniBessa, Towarzystwo podjęło decyzję o zamknięciu z dniem 8 października 2014 roku zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu UniBessa wydzielonego w ramach Funduszu .