Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji SGB Gotowkowy wydzielonego w ramach UniFundusze SFIO

19.08.2013
Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji SGB Gotowkowy wydzielonego w ramach UniFundusze SFIO

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie § 9 ust. 5a Statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), z uwagi na zebranie wpłat w wysokości niezbędnej do utworzenia Subfunduszu SGB Gotówkowy, Towarzystwo podjęło decyzję o zamknięciu z dniem 19 kwietnia 2013 r., zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu SGB Gotówkowy wydzielonego w ramach Funduszu.

Załączniki: