Ogłoszenie o zakończeniu zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu UniAkcje Dywidendowy

29.04.2013
Ogłoszenie o zakończeniu zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu UniAkcje Dywidendowy

 

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie § 9 ust. 5 Statutu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), z uwagi na zebranie wpłat w wysokości niezbędnej do utworzenia Subfunduszu UniAkcje Dywidendowy, Towarzystwo podjęło decyzję o zamknięciu z dniem 29 kwietnia 2013 r., zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu UniAkcje Dywidendowy wydzielonego w ramach Funduszu .

Załączniki: