Ogłoszenie o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych UniSystem 1 z dnia 9 lutego 2016 r.

09.02.2016
Ogłoszenie o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych UniSystem 1 z dnia 9 lutego 2016 r.

 

Niniejszym, Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym.

Żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1, które zostały zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji, można składać w Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku BGŻ: www.bmbgz.pl.

W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim żądania wykupienia należy składać w domu maklerskim (Pośrednik Wykupu), który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano Certyfikaty Inwestycyjne.

Żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1 należy składać nie wcześniej niż 1 i nie później niż 14 listopada 2015 roku.

Dniem wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych jest dzień 30 listopada 2015 roku

- See more at: https://www.union-investment.pl/artykul/ogloszenie-o-zamiarze-wykupywania-certyfikatow-inwestycyjnych-unisystem-1-z-dnia-28-10-2015#sthash.c3sJnl54.dpuf

Niniejszym, Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym.

Żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1, które zostały zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji, można składać w Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku BGŻ: www.bmbgz.pl.

W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim żądania wykupienia należy składać w domu maklerskim (Pośrednik Wykupu), który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano Certyfikaty Inwestycyjne.

Żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1 należy składać nie wcześniej niż 1 i nie później niż 14 listopada 2015 roku.

Dniem wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych jest dzień 30 listopada 2015 roku

- See more at: https://www.union-investment.pl/artykul/ogloszenie-o-zamiarze-wykupywania-certyfikatow-inwestycyjnych-unisystem-1-z-dnia-28-10-2015#sthash.c3sJnl54.dpuf

Niniejszym, Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym.

Żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1, które zostały zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji, można składać w Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku BGŻ: www.bmbgz.pl.

W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim żądania wykupienia należy składać w domu maklerskim (Pośrednik Wykupu), który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano Certyfikaty Inwestycyjne.

Żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1 należy składać nie wcześniej niż 1 i nie później niż 14 lutego 2016 roku.

Dniem wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych jest dzień 29 lutego 2016 roku.