Ogłoszenie z 30 kwietnia 2015 r. o zmianie statutu UniGlobalne Rynki FIZ

30.04.2015
Ogłoszenie z 30 kwietnia 2015 r. o zmianie statutu UniGlobalne Rynki FIZ

 

Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach statutu UniGlobalne Rynki Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:
 

1) Zmienia się nazwę funduszu UniGlobalne Rynki Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ten sposób, iż uzyskuje ona brzmienie: „UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”,
 

2) W art. 1 Statutu pkt 11 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„11) Fundusz – UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”.
 

3) W art. 1 Statutu pkt 21 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„21) Statut – niniejszy Statut UniStrategia Opcja na Zysk Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego”.
 

4) W art. 2 Statutu ust. 1 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty lub nazwą skróconą UniStrategia Opcja na Zysk FIZ”.

 

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.