Perspektywy rynku papierów dłużnych w 2012 roku

06.02.2012

 

Komentuje Dariusz Lasek, dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych Union Investment TFI.