Po płytkiej korekcie polska giełda powinna powrócić do wzrostów

25.02.2013
Po płytkiej korekcie polska giełda powinna powrócić do wzrostów

 

Na warszawskim parkiecie od początku roku trwa płytka korekta, widoczna przede wszystkim w wynikach indeksu WIG20. Powodem słabszego zachowania dużych spółek, tzw. blue chipów, były m.in. duże transakcje, do jakich w ostatnim czasie doszło na polskim rynku. Najpierw Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało akcje PKO BP o wartości ponad 5 mld zł, a następnie włoski właściciel Pekao S.A. – UniCredit – niespodziewanie zdecydował się na sprzedaż akcji banku, co doprowadziło do obniżenia wartości indeksów. Na obraz polskiego rynku akcji w ostatnich dniach wpłynęła również gwałtowna przecena akcji Telekomunikacji Polskiej.

Obecnie trwa okres publikacji wyników finansowych spółek za IV kwartał 2012 r. W zaprezentowanych informacjach widoczne są symptomy spowolnienia gospodarczego. Duża grupa spółek odnotowuje gorsze wyniki niż w analogicznym okresie 2011 r. Jednak wśród podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych znajdują się spółki, które pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego całkiem dobrze sobie radzą i mogą pochwalić się przyzwoitymi rezultatami wypracowanymi w IV kwartale 2012 r., co oczywiście znajduje odzwierciedlenie w notowaniach akcji (np. Zamet, Qumak).

W najbliższej przyszłości duży wpływ na poziomy indeksów na GPW może mieć podaż akcji dużych spółek ze strony Skarbu Państwa (PZU, PGE, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach) lub innych podmiotów (m.in. BZ WBK). By sprzedaż tak dużych pakietów zakończyła się sukcesem, transakcje trzeba będzie przeprowadzić z dyskontem do cen rynkowych, co może negatywnie wpłynąć na ceny akcji tych spółek. Co istotne, operacje giełdowe w tak dużej skali powodują konieczność sprzedaży przez inwestorów innych akcji w ich portfelach w celu „przygotowania miejsca” na nowe walory.

Zdaniem ekspertów Union Investment TFI

Tomasz Matras, zarządzający funduszami akcji

Pomimo chwilowego wyhamowania dynamiki wzrostu polska giełda ma przed sobą dobre perspektywy, a coraz lepszy klimat inwestycyjny powinien stopniowo przekładać się na większe zainteresowanie akcjami spółek debiutujących na giełdzie (IPO). Co prawda rynek nie wszedł jeszcze w fazę huraoptymizmu – dlatego apetyt na nowe spółki pozostaje relatywnie mały – jednak wraz z poprawą sytuacji w gospodarce inwestorzy coraz chętniej będą kupowali akcje z ofert pierwotnych.

Zmiana nastawienia inwestorów do akcji oraz spodziewane w tym kontekście zwiększające się napływy kapitału na rynek akcji powinny pozytywnie wpłynąć na poziomy indeksów GPW, a tym samym wspierać wyniki funduszy polskich akcji. Dlatego podtrzymujemy nasze prognozy dotyczące atrakcyjnych stóp zwrotu.

W Polsce na uwagę zasługują relatywnie dobre wyniki małych i średnich spółek. W naszej ocenie w tym roku mogą one osiągać przyzwoite stopy zwrotu. Jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, szczególnie ciekawym kierunkiem nadal będą akcje przedsiębiorstw tureckich, ale warto uważnie spoglądać również w kierunku firm rosyjskich, które w perspektywie najbliższych kilku miesięcy mają potencjał do generowania zysków.

Załączniki:
pdf UI NewsDnia 2013-02-25 25.02.2013
(532.11 KB)