Ponownie 5 gwiazdek dla UniKorona Obligacje

21.12.2012
Ponownie 5 gwiazdek dla UniKorona Obligacje

 

Niezawodność i powtarzalność bardzo dobrych wyników, a także stabilność i doświadczenie zespołu zarządzającego to główne argumenty, które skłoniły analityków Analiz Online do utrzymania najwyższego, 5-gwiazdkowego ratingu dla subfunduszu UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO).

Stopa zwrotu z UniKorona Obligacje na poziomie +13,9% za ostatnie 12 miesięcy (do 19 grudnia 2012) plasuje go wyraźnie powyżej średniej w grupie (+9,9%). Dużą przewagę widać również
w ujęciu 3- i 5-letnim, gdzie subfundusz może się pochwalić stopą zwrotu w wysokości odpowiednio 30,3% (średnia 21,4%) i 52,6% (średnia 39,3%).

Bardzo istotną rolę w efektywnym realizowaniu polityki inwestycyjnej funduszu ma zespół zarządzających, na czele którego od lat stoi Dariusz Lasek.

Zdaniem ekspertów Union Investment TFI

Dariusz Lasek, dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych

Wyniki subfunduszu pokazują, że pomimo kryzysu finansowego w Europie oraz nie najlepszej sytuacji w polskiej gospodarce na wybranych papierach dłużnych można było sporo zarobić. Odzwierciedlają to wysokie stopy zwrotu funduszu. Wobec dużej zmienności kluczowa była organizacja procesu inwestycyjnego, stałe monitorowanie ryzyka oraz timing przy kupnie i sprzedaży obligacji.

O ile zrealizuje się „czeski scenariusz”, również w kolejnych miesiącach subfundusz UniKorona Obligacje ma szanse na wypracowanie dobrych wyników. Polskie obligacje nadal przyciągają chętnych do ich zakupu, a w obliczu spodziewanych kolejnych obniżek stóp procentowych, dobry sentyment na rynku długu w Polsce powinien się jeszcze utrzymać. Z drugiej strony trzeba również zdawać sobie sprawę z faktu, że wskaźniki rentowności znajdują się już na historycznie niskich poziomach, wobec czego możliwość wzrostu cen polskich obligacji jest mniejsza niż choćby na początku 2012 r. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że zagraniczni inwestorzy zaczną szukać bardziej zyskownych, a tym samym bardziej ryzykownych aktywów.

Załączniki: