Poprawna wyceny subfunduszy z dnia 12 grudnia 2014

15.12.2014
Poprawna wyceny subfunduszy z dnia 12 grudnia 2014

 

Uprzejmie Informujemy, iż nastąpiła zmiana wyceny wartości jednostek uczestnictwa z dnia 12-go grudnia 2014 roku. Zmiana wycen dotyczy sześciu wskazanych poniżej subfunduszy znajdujących się pod parasolem FIO:

  • UniStabilny Wzrost,
  • UniKorona Zrównoważony,
  • UniKorona Akcje,
  • UniAkcje Wzrostu,
  • UniAkcje: Nowa Europa,
  • UniAkcje Małych i Średnich Spółek.

Prawidłowa wycena jednostek dostępna jest na stronie http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy oraz w załączonym pliku.

Załączniki:
pdf Prawidłowa wycena 2014-12-12 15.12.2014
(322.86 KB)