Prawie 24 biliony USD w funduszach powierniczych na świecie

26.04.2012
Prawie 24 biliony USD w funduszach powierniczych na świecie

 

Jak podał Investment Company Institute światowe aktywa funduszy powierniczych wyniosły na koniec roku 2011 roku 23,78 bilionów USD, co stanowi wzrost o 2,4% w porównaniu do końca trzeciego kwartału. Odnotowano dodatni bilans wpłat, który w czwartym kwartale wyniósł 85 miliardów USD (w III kwartale wynik był ujemny – umorzenia przewyższyły kwoty wpłat aż o 171 miliardów USD).
Biorąc pod uwagę kategorie funduszy najmniej popularne były fundusze akcji ponieważ bilans wpłat był ujemny i wyniósł 70 mld USD w IV kwartale (w III kwartale 2011 był jeszcze wyższy – minus 108 miliardów USD). Dużo większym zainteresowaniem cieszyły się fundusze obligacji (66 miliardów USD nadwyżki wpłat) oraz fundusze rynku pieniężnego (97 mld USD).
Na koniec IV kwartału ogólna liczba funduszy powierniczych wyniosła 72 657, z czego 39% stanowiło fundusze akcji, 23% fundusze mieszane, 18% fundusze obligacji a 4% fundusze pieniężne (16% inne). Nieco inaczej wygląda udział poszczególnych funduszy po uwzględnieniu wielkości aktywów. I tak 40% aktywów przypada na fundusze akcji, 25% na fundusze obligacji, 20% na fundusze pieniężne I tylko 12% na fundusze mieszane (3% inne rodzaje funduszy).

Biorąc pod uwagę regiony 57% aktywów funduszy przypadało na obie Ameryki, 30% na Europę i  tylko 13% na pozostałe regiony świata.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).