Prezent od EBC dla uczestników funduszy obligacji

04.02.2015
Prezent od EBC dla uczestników funduszy obligacji

 

Rada Polityki Pieniężnej, podczas ostatnich dwóch posiedzeń, wstrzymała się z obniżkami stóp procentowych. Po ostatnim posiedzeniu, gdy prezes NBP Marek Belka tłumaczył powody, dla których stopy pozostały na tym samym poziomie, pojawiły się opinie, że to być może już koniec obniżek stóp procentowych. Odpowiadając na pytania dziennikarzy po ostatnim posiedzeniu, co prawda nie wykluczył dalszych obniżek stóp procentowych, jednak jako przyczynę wskazał ewentualną przedłużającą się deflację: „przedłużająca się deflacja może być ważnym czynnikiem, że Rada przystąpi do działań”.  Z drugiej strony, członkowie RPP w swoich wypowiedziach podkreślali, że deflacja ma charakter tymczasowy, bo związana jest z niskimi cenami paliw, co właśnie było głównym powodem pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie.  

Prezes Belka wyjaśniał również, że Rada Polityki Pieniężnej musi brać pod uwagę nie tylko interes osób zadłużonych w bankach, ale także posiadających depozyty bankowe. Warto jednak zaznaczyć, że chociaż stopy procentowe są nominalnie na historycznie najniższych poziomach (2%), to jednak realnie (w stosunku do deflacji na poziomie 1%) do najniższych nie należą. Tak samo można traktować poziom oprocentowania depozytów – dają one realny dochód, co zdarzało się niezwykle rzadko w przeszłości.

Co więcej, prezes Belka wyjaśniał, że nie tyle obawia się spadku realnych dochodów z depozytów bankowych, co ewentualnej decyzji o przepływie zbyt dużych aktywów z lokat bankowych na rynek akcji. Takie obawy są trochę niezrozumiałe, ponieważ rynek kapitałowy jest nie tylko potencjalnie najbardziej rentowną formą pomnażania oszczędności, ale też najbardziej efektywnym kanałem dostarczania środków finansowych do gospodarki. Być może wytłumaczeniem tej niechęci do rynku akcji są opinie prezesa na temat giełdy, którą nazwał kiedyś „kasynem”.

Jednak po ostatnich wydarzeniach,  RPP może być "zmuszona" do kolejnych obniżek stóp procentowych, niezależnie od tego jak trwała będzie presja deflacyjna. Wszystko za sprawą niedawnej decyzji EBC o skupie aktywów. Co prawda ta decyzja była oczekiwana przez rynek, jednak skala skupu aktywów – 60 mld euro miesięcznie – okazała się wyższa od prognoz. Ta nowa sytuacja stwarza ogromną presję do osłabienia waluty europejskiej, nie tylko w stosunku do dolara amerykańskiego, ale także do innych walut, w tym także do PLN.

O ryzyku wykorzystania relatywnie wysokich stóp procentowych w Polsce po decyzji EBC, napisał też prestiżowy niemiecki tygodnik „Der Spiegel” ostrzegając o możliwym ataku spekulacyjnym na polską walutę. Chociaż polscy analitycy powątpiewają w taką możliwość, to jednak wskazują, że część kapitału, wykreowanego przez decyzje EBC, może trafić na rynek Polski. Jeden z analityków, Sławomir Kiepas powiedział, że gdyby w wyniku wzmożonych zakupów polskich obligacji kurs euro zbliżył się do poziomu 3,80 – to RPP będzie dość mocno obniżać stopy procentowe.

A to oczywiście byłoby dużym impulsem do tego, aby fundusze obligacji nadal przynosiły relatywnie wysokie zyski.Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.