Przez cały wrzesień Amerykanie wycofywali środki z funduszy powierniczych

12.10.2011
Przez cały wrzesień Amerykanie wycofywali środki z funduszy powierniczych

 

Po panicznym tygodniu kończącym się 10 sierpnia bieżącego roku (przypomnę, że z funduszy akcji amerykańskich wycofano 23 miliardy 493 miliony dolarów, z funduszy akcji globalnych 6,511 miliarda a ze wszystkich kategorii funduszy powierniczych ponad 40 miliardów) w kolejnych tygodniach sierpnia sytuacja się unormowała. Ostatnia publikacja Investment Company Institute tygodniowych przepływów w funduszach powierniczych w USA pokazuje jednak utrwalenie się odwrotu od funduszy akcji amerykańskich korporacji. W pierwszym tygodniu września (kończącym się 7.09) odpłynęło 1,2 mld. W kolejnych tygodniach września proces ten się nasilał i ujemne saldo wynosiło odpowiednio: w drugim -  2,596 mld, w trzecim  - 3,885 mld, a w ostatnich tygodniu kończącym się 28 września aż 5,673 mld USD. Co ciekawe analogicznego odwrotu nie wykazały fundusze akcji zagranicznych (1 tydzień – nadwyżka 1,88 mld, 2 tydzień – nadwyżka 665 mln, 3 tydzień – nadwyżka wpłat nad umorzeniami 1,1 mld, 4 tydzień – ujemne saldo w kwocie 802 milionów). Tak samo fundusze mieszane pokazywały, z wyjątkiem ostatniego tygodnia września, dodatnie przepływy: 2 mld; 0,551 mld; 1,408 mld; -2,569 mld.

Najbezpieczniejsza kategoria funduszy powierniczych, fundusze obligacji (fundusze pieniężne zaliczane są do odrębnej kategorii lokat –  środki pieniężne, lokaty krótkoterminowe), odnotowywały w tym czasie wielomiliardowe nadwyżki (4,858 mld; 4,720 mld; 1,717 mld oraz 3,538 mld USD).

Chociaż kondycja amerykańskiej gospodarki na tle innych krajów, szczególnie Eurolandu wydaje się o nienajgorsza, to jednak inwestorów mógł przestraszyć umacniający się dolar w stosunku do innych walut – wpływ wysokiego kursu na wyniki spółek, które w dużej mierze nastawione są na eksport.  Z drugiej strony wzrost kursu stworzył okazję do tańszych zakupów w funduszach operujących na rynkach zagranicznych.
W świetle ostatnich dynamicznych wzrostów w Stanach Zjednoczonych możemy się spodziewać kolejnych gwałtownych zmian w decyzjach coraz bardziej skołowanych uczestników funduszy, nie tylko w USA ale także w naszym kraju. Przeszło 10-procentowa zwyżka indeksów i podobne wzrostu udziałów w funduszach akcji w kilka dni nie pozostaną bez wpływu na nasze decyzje.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).