Pytanie do eksperta Union Investment TFI

14.08.2012
Pytanie do eksperta Union Investment TFI

 

W ostatnim czasie rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych spadła do niskiego, nieobserwowanego od 2006 r. poziomu. Czy w tej sytuacji fundusze obligacji mają jeszcze potencjał dalszych wzrostów?

Załączniki: