Ranking TFI „Rzeczpospolitej”: Union Investment po raz 13 na podium

20.10.2016
Ranking TFI „Rzeczpospolitej”: Union Investment po raz 13 na podium

 

"Jesteśmy zaszczyceni, że po raz kolejny znaleźliśmy się na podium. W rankingu TFI dziennika „Rzeczpospolita” stawaliśmy dotąd 12-krotnie i aż 8-krotnie na jego najwyższym stopniu. Wyróżnienie w tegorocznej edycji to dla naszego TFI przede wszystkim potwierdzenie niezmiennie wysokiej jakości zarządzania. Konsekwentnie od 21 lat naszym celem jest osiąganie ponadprzeciętnych i przewidywalnych stóp zwrotu oraz unikanie zbędnego ryzyka inwestycyjnego."
 
Małgorzata Góra-Dubiela
 
Prezes Zarządu Union Investment TFI
 
  • Union Investment TFI zajęło drugie miejsce w tegorocznej edycji rankingu TFI „Rzeczpospolitej”.
  • Nasze fundusze zajęły wysokie pozycje we wszystkich kategoriach.
  • W ścisłej czołówce znalazły się: UniObligacje Aktywny, UniKorona Pieniężny oraz UniAkcje Wzrostu.
 
Dzięki ponadprzeciętnym i powtarzalnym wynikom inwestycyjnym funduszy Union Investment TFI w różnych warunkach rynkowych, już po raz trzynasty w historii nasz zespół stanął na podium najstarszego w Polsce rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych.
 
Redaktorzy „Rzeczpospolitej” wyliczyli, że zarówno w krótkim, jak i długim okresie, nasze fundusze wypracowały wyniki atrakcyjne na tle konkurencji. Najwięcej punktów w rankingu otrzymały nasze strategie oparte na papierach dłużnych: UniObligacje Aktywny (1. miejsce w grupie) oraz UniKorona Pieniężny (2. miejsce w grupie). Świetnie spisał się też subfundusz UniAkcje Wzrostu (3. miejsce w grupie). 
 
Na wysokich miejscach w zestawieniu znalazły się ponadto: UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony i UniStabilny Wzrost.
 
O rankingu
 
Ranking TFI dziennika „Rzeczpospolita” to najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jest publikowany nieprzerwanie
od 2003 r. Od 2015 r. redakcja ocenia TFI wyłącznie na podstawie wyników inwestycyjnych osiągniętych w okresie sześciu miesięcy, roku, trzech i pięciu lat.
Autorzy rankingu poddają ocenie fundusze inwestycyjne dostępne dla szerokiego grona inwestorów (otwarte oraz specjalistyczne otwarte), które działają co najmniej
5 lat. Oceniane fundusze należą do sześciu najpopularniejszych kategorii: akcji, akcji małych i średnich spółek, zrównoważonych, stabilnego wzrostu, obligacji, pieniężnych.
 
Więcej informacji na: http://www.rp.pl/Lokaty-i-inwestycje/310199888-Na-szczycie--niewielkie-przetasowania.html oraz w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”!