Rekordowe rentowności polskich 10-latek na tle wzmożonej aktywności banków centralnych

19.07.2012
Rekordowe rentowności polskich 10-latek na tle wzmożonej aktywności banków centralnych

 

Z uwagi na pogarszającą się koniunkturę w strefie euro część banków centralnych – m.in. europejski, chiński i angielski – zdecydowała się na działania, których intencją było pobudzenie gospodarki. Jednak o ile ich wsparcie prawdopodobnie ujawni się dopiero w długim terminie, o tyle pozytywne efekty są widoczne już teraz.