Relatywnie niewielki spadek aktywów

16.12.2015
Relatywnie niewielki spadek aktywów

 

W listopadzie aktywa funduszy inwestycyjnych spadły o 0,3 proc. (o 600 mln zł) do kwoty 224,2 mld zł - jak podała firma Analizy Online. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że spadek wynika przede wszystkim z ujemnej stopy zwrotu, a nadwyżka wypłat nad wpłatami wyniosła symboliczne 50 mln złotych, to listopadowy wynik należy uznać – w relacji do sytuacji na rynkach akcji w tym okresie – za bardzo dobry.

Analizując sytuację na rynku funduszy już w poprzednich miesiącach (ujemne saldo utrzymuje się nieprzerwanie od 6 miesięcy), wskazałem na przyczynę tej sytuacji: wśród uczestników funduszy akcji pozostali głównie bardzo doświadczeni albo bardzo zdeterminowani w swojej potrzebie odrobienia strat inwestorzy.

Co ciekawe, gdy przyjrzymy się dokładniej danym opublikowanym przez Analizy Online, to okazuje się, że odpowiedzialne za ujemne saldo nabyć są fundusze niemające w swoich aktywach akcji: fundusze nieruchomości, fundusze obligacji oraz fundusze pieniężne i gotówkowe. Te ostatnie już od trzech miesięcy odnotowują ujemne saldo, co chyba można tłumaczyć tym, że oczekiwania niektórych uczestników wobec tychże funduszy dotyczące stóp zwrotu były nadmierne.

Moim zdaniem, podstawową zaletą funduszy gotówkowych i pieniężnych nie jest to, że umożliwiają osiągnięcie wyższej stopy zwrotu w porównaniu z oprocentowaniem lokat bankowych, co w przeszłości zazwyczaj miało miejsce, a to, w jakich warunkach oferują porównywalną rentowność –niemal pełnej płynności inwestycji. I właśnie ostatnie trzy miesiące pokazują, jak ważna jest płynność tej formy lokaty – wycofując środki w dowolnie wybranym momencie, oszczędzający nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji, takich jak na przykład utrata odsetek na lokacie terminowej czy opłata przy wcześniejszym zerwaniu umowy, jak ma to miejsce w polisach ubezpieczeniowych.

Wracając do analizy decyzji podejmowanych przez uczestników funduszy w listopadzie, w pozycji fundusze akcyjne występuje nawet nadwyżka wpłat nad wypłatami. Jednak aby nie popadać w zachwyt nad żelaznymi nerwami uczestników funduszy, trzeba podkreślić, że wynika to z rosnącego powodzenia funduszy inwestujących na zagranicznych rynkach, z tego, że niemal każdego miesiąca oferta tychże funduszy jest coraz szersza. W przypadku funduszy inwestujących na GPW, zarówno szeroko, jak i w akcje małych i średnich spółek, wystąpiła nadwyżka umorzeń nad nabyciami.

Natomiast największym powodzeniem cieszyły się fundusze absolutnej stopy zwrotu. Ich aktywa w minionym miesiącu wzrosły o +2,5 proc. do 11,6 mld zł, co było zasługą nadwyżki popytu nad podażą. Wzrost wartości zgromadzonych środków w listopadzie odnotowały też fundusze ochrony kapitału.

Co czeka nas w grudniu? Z informacji, jakie docierają do mnie z rynku wynika, że jednak spadki w pierwszych dniach grudnia na GPW były tak głębokie, iż część inwestorów czekających na odrobienie strat zwątpiła.

Do końca grudnia pozostało sporo czasu, co więcej, często jest to okres dynamicznych wzrostów. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wzrostom jest to, że chyba większość negatywnych informacji, jak nie wszystkie, płynących ze strony polityków, dotarła już na rynek.
Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.