Rynek funduszy powierniczych w USA ma się całkiem dobrze

09.06.2011
Rynek funduszy powierniczych w USA ma się całkiem dobrze

 

Investment Company Institute opublikował  dane dotyczące rynku funduszy powierniczych w Stanach Zjednoczonych, według stanu na koniec grudnia 2010 roku.  Amerykanie w funduszach powierniczych (odpowiedniku naszych funduszy inwestycyjnych otwartych) trzymają aż 11,8 biliona dolarów.  Biorąc pod uwagę aktywa funduszy powierniczych na całym świecie (24,7 biliona), można uznać, że USA pozostają prawdziwą potęgą - obejmującą prawie 50% globalnego rynku.

Bardzo ciekawie wygląda struktura aktywów funduszy powierniczych w Stanach Zjednoczonych. Akcje przedsiębiorstw nie stanowią największej pozycji. Zaledwie 27% z kwoty 11,8 biliona USD jest zainwestowane w akcjach przedsiębiorstw. Największą pozycję stanowią krótkoterminowe pożyczki udzielane firmom, tzw. commercial paper, na które przypada aż 45% aktywów funduszy; tak duża wartość wynika z dużo większej niż w naszym kraju popularności funduszy rynku pieniężnego. Drugą pozycję stanowią obligacje municypalne (U.S. municipal securities) – 33%, natomiast na papiery skarbowe (U.S. government securities) przypada tylko 11% aktywów funduszy powierniczych.
Trzeba jednak zaznaczyć, że w 2010 roku nastąpił lekki odpływ środków z funduszy powierniczych – Amerykanie wycofali z nich 297 miliardów USD. Warto podkreślić, że był to rekordowy odpływ środków i zaledwie trzeci taki przypadek licząc od roku 1996  (w 2003 roku wyniósł minus 48 mld USD, a w 2009 wycofano 129 mld). Ujemny bilans wynikał z odpływu środków z funduszy rynku pieniężnego - 525 miliardów USD; w tym czasie w funduszach akcji, obligacji i mieszanych nadwyżka wpłat nad umorzeniami wyniosła 228 miliardów USD (co ciekawe w tym samym czasie Amerykanie zmniejszyli stan posiadania akcji trzymanych bezpośrednio aż o 187 miliardów USD).
Warto też zaznaczyć, że wartość aktywów, w porównaniu do końca 2009 roku, pomimo ujemnego bilansu wpłat i wypłat, wzrosła (gdyż na koniec 2009 roku wynosiła 11,120 bilionów USD) – za sprawą wzrostu wartości aktywów, przede wszystkim wzrostu rynkowej wyceny akcji w portfelach funduszy akcyjnych i mieszanych. Co więcej, aktualna wartość aktywów funduszy powierniczych (11,8 bln) jest jedynie o 200 miliardów niższa od wartości maksymalnej jaka była na koniec 2007 roku (12,002 biliona USD).
Biorąc pod uwagę rodzaje funduszy powierniczych, to 35% aktywów stanowiły fundusze akcji amerykańskich, 13% fundusze akcji zagranicznych (globalnych rynków), 22% fundusze obligacji, 24% fundusze pieniężne oraz 6% fundusze mieszane.
Jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych posiada aż 90 milionów Amerykanów, czyli 44% gospodarstw domowych; amerykańska rodzina posiada średnio 100 tysięcy dolarów w jednostkach uczestnictwa funduszy powierniczych.
Duża część z tych środków pochodzi z planów emerytalnych o zdefiniowanej składce, czyli działających podobnie do naszych pracowniczych programów emerytalnych oraz indywidualnych kont emerytalnych (oprócz tego w Stanach funkcjonują fundusze emerytalne o zdefiniowanym świadczeniu, które obiecują z góry wysokość świadczenia w określonej kwocie lub częściej w stosunku do wynagrodzenia – w największych amerykańskich korporacjach).  Z 11,8 biliona USD ulokowanych w funduszach powierniczych aż 4,7 biliona  pochodzi właśnie z planów o zdefiniowanej składce, głównie z planu 401(k) – odpowiednika naszych PPE oraz IRA – odpowiednika naszego IKE.

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).