Sprawa grecka – kondycja polskiego rynku obligacji na tle wydarzeń w Europie

18.05.2012
Sprawa grecka – kondycja polskiego rynku obligacji na tle wydarzeń w Europie

 

Pomimo obaw o rozprzestrzenianie się kryzysu w strefi e euro oraz słabszych danych makroekonomicznych z Polski na majowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 0,25%. Dzień później doszło do udanej aukcji obligacji 10-letnich emitowanych przez Ministerstwo Finansów o wartości ok. 4 mld zł. Oba te czynniki powinny mieć zauważalny wpływ na polski rynek długu – podwyżka stóp w teorii powinna osłabiać papiery, podczas gdy duże zainteresowanie na przetargu powinno wzmacniać dług. Jednakże obecnie dużo większe znaczenie dla rynków fi nansowych ma sytuacja polityczno- -gospodarcza w Europie.

Załączniki: