Stała liczba kont IKE

27.02.2014
Stała liczba kont IKE

 

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane dotyczące IKE i IKZE na koniec 2013 roku. Liczba kont IKE nie zmienia się praktycznie od siedmiu lat i wyniosła 817,6 tysięcy . Natomiast znacząco wzrosły zgromadzone aktywa – w porównaniu z końcem 2012 roku zwiększyły się o 18% do 4,3 mld złotych.
Czy to znaczy, że wreszcie posiadacze IKE zaczęli więcej na nie wpłacać? Niestety nie i przewiduję, że w tym roku nie będzie tak dużego wzrostu aktywów.
IKE ma wielu zwolenników. Sam kiedyś do nich należałem. Gdy przyjrzymy się z bliska warunkom oszczędzania na kontach, mają one bardzo wiele zalet. Oferują po pierwsze ulgę w podatku Belki i po drugie dają możliwość przenoszenia środków między oferentami bez żadnych kosztów już po 12 miesiącach od podpisania umowy, co zapewnia nam ciągłą kontrolę nad firmą, którą wybraliśmy.
Jednak ten produkt ma jedną ogromną wadę - nie nadaje się do gromadzenia oszczędności na cele emerytalne. 
Dlaczego? Bo nie ma w IKE mechanizmu zachęcającego nas do regularnych wpłat. W ubiegłym roku jedynie 260 tysięcy kont zasilono dopłatami i także ta liczba jest mniej więcej stała – jedynie 30% kont jest regularnie zasilanych. Co więcej w ubiegłym roku 50,8 tysięcy osób założyło IKE po raz pierwszy i niewiele mniej wypłaciło całość zgromadzonych oszczędności (42,7 tysięcy). 
Ilu z dzisiejszych posiadaczy IKE będzie co roku dopłacało środki do konta i nie wypłaci pieniędzy przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych?

10%, może 20%. Ponad 80% dzisiejszych posiadaczy IKE nie będzie miała na tych kontach żadnych oszczędności lub bardzo małe, gdy osiągną wiek 60-67 lat, właśnie dlatego, że nie ma mechanizmu zachęcającego do regularnych wpłat i zniechęcających do dokonywania zwrotów.
Wadliwy jest model podatkowy (TEE) gdzie zachęta podatkowa – brak podatku Belki i podatku PIT jest dopiero na końcu.
O wiele lepszym produktem emerytalnym jest nowe IKZE z modelem podatkowym EET, w którym korzyść jest na początku – zwrot podatku PIT od kwot wniesionych na IKZE. Możliwość otrzymania zwrotu podatkowego, jak to pokazują wieloletnie doświadczenia w innych krajach, jest najskuteczniejszą zachętą do regularnych wpłat na konta emerytalne, a nie obawa czy też troska o swoje przyszłe bezpieczeństwo finansowe.
Jestem przekonany, że osoba która dokona wpłaty na konto IKZE i otrzyma zwrot podatku stanowiący 18, 19 lub 32 procent odłożonej kwoty, będzie z takiego zwrotu chciała korzystać w każdym roku. Spodziewam się, że regularność dopłat w nowym IKZE będzie na poziomie około 80%.
Co więcej w IKZE jest też bardzo skuteczny mechanizm zniechęcający do przedwczesnej wypłaty, gdy zgromadzimy tam pokaźną kwotę. Otóż, jeżeli zdecydujemy się na zwrot środków – czyli wypłatę przed ukończeniem 65 lat, to podmiot zarządzający wypłaca nam całość środków, które stanowią dla nas dochód opodatkowywany na zasadach ogólnych. Co więcej, sami musimy odprowadzić podatek. Jeżeli będzie tam większa kwota, ponad 50 tysięcy a my będziemy osiągać dochód na poziomie co najmniej średniej krajowej, to możliwe, że wejdziemy w wyższy próg podatkowy i będziemy musieli oddać prawie jedną trzecią zgromadzonej kwoty, czyli 32%. Jeżeli natomiast będziemy dokonywali wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych i zdecydujemy się na wypłatę środków dopiero po ukończeniu 65 lat, wówczas podmiot zarządzający potrąci z naszej wypłaty podatek ryczałtowy – w wysokości 10%. 
Przy nowym IKZE, IKE stanowi jedynie dodatek i powinno być wykorzystywane wówczas, gdy zamierzamy oszczędzać więcej niż wynosi limit wpłat na IKZE, czyli 120% średniej krajowej oraz dla inwestycji kwot pochodzących ze zwrotu podatkowego – wówczas w stosunku do tych zwrotów inwestycja w IKE daje nam pełną ulgę podatkową, czyli model EEE. 
 


Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.

Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).