Stopy procentowe w Polsce mogą spaść nawet o 100 pkt bazowych

17.09.2012
Stopy procentowe w Polsce mogą spaść nawet o 100 pkt bazowych

 

Na wrześniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna wynosi nadal 4,75%). Mimo to ze względu na pogarszające się dane napływające z gospodarki można przypuszczać, że w ostatnim kwartale tego roku, a być może także w pierwszych miesiącach 2013 r., nastąpi poluzowanie polityki pieniężnej. I choć niższe stopy procentowe mogą tymczasowo osłabić polską walutę, to zdaniem zarządzających Union Investment TFI pozytywny sentyment do polskich papierów dłużnych powinien się utrzymać.