Świetne wyniki UniObligacje Aktywny. Konkurencja daleko w tyle

12.11.2012
Świetne wyniki UniObligacje Aktywny. Konkurencja daleko w tyle

 

W październiku ponad połowa polskich funduszy inwestycyjnych wypracowała zysk. Wśród funduszy dłużnych bezapelacyjnym liderem kolejny raz okazał się subfundusz UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO).

Fundusz zarządzany przez Krzysztofa Izdebskiego osiągnął w październiku miesięczną stopę zwrotu na poziomie 2,2 proc., podczas gdy średnia dla wszystkich funduszy dłużnych wyniosła 0,9 proc. Jeszcze bardziej okazale prezentuje się roczna stopa zwrotu subfunduszu UniObligacje Aktywny, która wyniosła aż 17,1 proc., czyli o 6,5 proc. więcej niż drugiego funduszu w tej kategorii.

Bardzo dobry wynik w horyzoncie miesięcznym i 12-miesięcznym wypracował również inny fundusz dłużny Union Investment TFI – UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) – który zajął odpowiednio drugie i trzecie miejsce w swojej grupie z wynikami 1,4 proc. i 10,3 proc.

Co decyduje o sukcesie UniObligacje Aktywny?

  • aktywny i skuteczny styl zarządzania,
  • skoncentrowana struktura portfela,
  • bardzo duża elastyczność w doborze papierów,
  • aktywna alokacja pomiędzy różnymi segmentami papierów dłużnych,
  • dynamiczna gra na krzywej rentowności,
  • bardzo dobre wyczucie rynku przez zarządzającego,
  • duże doświadczenie zarządzającego w tradingu obligacjami,
  • doskonała organizacja procesu inwestycyjnego.

Zdaniem ekspertów Union Investment TFI

Krzysztof Izdebski, zarządzający funduszem UniObligacje Aktywny

Pomimo kryzysu finansowego w Europie na wybranych papierach dłużnych umożliwiały osiągnięcie sporych zysków. Jednak wobec dużej zmienności kluczowe było stałe monitorowanie rynków i ryzyka, a także timing przy kupnie i sprzedaży obligacji. Wysokie stopy zwrotu można było osiągnąć w Polsce, gdzie obligacje skarbowe wraz z rozwojem sytuacji w strefie euro cieszyły się coraz większym zaufaniem inwestorów, ale także na Węgrzech i w innych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Obecnie na rynku obligacji skarbowych mamy kontynuację hossy, a zagranica nieustannie zwiększa swoje zaangażowanie w polski rynek krajowy. Na listopadowym posiedzeniu RPP obniżyła stopy procentowe o 25 punków bazowych, co może sugerować rozpoczęcie cyklu obniżek. Jednak w mojej ocenie prawdopodobieństwo istotnego spadku rentowności obligacji jest już ograniczone. Bieżące stopy rentowności obligacji skarbowych wynoszą odpowiednio: dla obligacji 10-letniej 4,15 proc. dla 5-letniej 3,75 proc. dla 2-letniej 3,70 proc. Może to już czas, aby powoli zastanawiać się nad rynkiem akcji.

Załączniki:
pdf Świetne wyniki UniObligacje Aktywny 12.11.2012
(250.86 KB)