Termometr Inwestycyjny UI TFI: Fundusze pieniężne są dobrym wyborem, choć obligacje mogą zaskoczyć

13.10.2015
Termometr Inwestycyjny UI TFI: Fundusze pieniężne są dobrym wyborem, choć obligacje mogą zaskoczyć

 

„Wydaje się, że w perspektywie całego roku to fundusze gotówkowe i pieniężne okażą się najlepszym wyborem dla inwestorów ceniących bezpieczeństwo.”

Dariusz Lasek
Dyrektor Inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych

 

O perspektywach dla funduszy obligacyjnych i pieniężnych rozmawiamy z Dariuszem Laskiem, Dyrektorem Inwestycyjnym ds. Papierów Dłużnych Union Investment TFI:

Zgodnie z przewidywaniami rynki obligacji (w tym polski) odetchnęły z ulgą po decyzji Fedu o wstrzymaniu podwyżek stóp. Czy końcówka roku może pozytywnie zaskoczyć inwestorów?

Ostatni, wyraźny spadek rentowności polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu jest efektem globalnej gry rynkowej. W mojej ocenie ta gra trwa nadal i dlatego nie można wykluczyć pozytywnej niespodzianki ze strony funduszy obligacji. Na atrakcyjność papierów dłużnych wobec innych klas aktywów wskazują m.in. modele ilościowe. Natomiast wydaje się, że w perspektywie całego roku to fundusze gotówkowe i pieniężne okażą się najlepszym wyborem dla inwestorów ceniących bezpieczeństwo. Stopa zwrotu subfunduszu UniKorona Pieniężny na poziomie 2–2,5% jest możliwa do zrealizowania, a w wypadku pozostałych funduszy pieniężnych i gotówkowych można się spodziewać wyższej stopy zwrotu.

Jak Pan ocenia obecne wyniki funduszy pieniężnych na tle zysków z lokat bankowych?

Uważam, że stopy zwrotu z funduszy pieniężnych wciąż prezentują się atrakcyjnie na tle oprocentowania standardowych lokat. Wynik funduszu na poziomie 2% należy oceniać przez pryzmat obecnych warunków rynkowych. Przy referencyjnej stopie procentowej na poziomie 1,5% to bardzo dobry wynik – wskazuje on jednocześnie, że zarządzający nie podejmuje zbyt dużego ryzyka. To z kolei powinna być kluczowa informacja dla inwestorów nastawionych na bezpieczeństwo. Ponadto – biorąc pod uwagę, że inflacja jest ujemna (-0,8%) – zysk z funduszu pieniężnego w wysokości 2% oznacza realny zysk rzędu 3%. Dobre perspektywy (oprócz funduszy inwestujących w papiery wyceniane rynkowo) mają również subfundusze pieniężne oparte na obligacjach korporacyjnych – UniWIBID Plus i UniLokata.