Termometr Inwestycyjny Union Investment: Obligacje czekają na decyzję Fedu

18.08.2015
Termometr Inwestycyjny Union Investment: Obligacje czekają na decyzję Fedu

 

„Dla stabilności rynków finansowych lepiej by było, gdyby podwyżka stóp w USA nastąpiła we wrześniu, ponieważ rynek jest na nią przygotowany.”

Dariusz Lasek
Dyrektor Inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych

 

O najważniejszych czynnikach globalnych oddziałujących na rynek obligacji i ostatnich danych z polskiej gospodarki rozmawiamy z Dariuszem Laskiem, Dyrektorem Inwestycyjnym ds. Papierów Dłużnych Union Investment TFI:

W II kwartale 2015 r. PKB w Polsce wzrósł o 3,3% r/r. Jak Pan ocenia tę dynamikę?

Wzrost gospodarczy w Polsce w dalszym ciągu można uznać za wysoki, mimo że oczekiwania analityków były większe.

Zatem ten odczyt nie stanowi argumentu za choćby delikatnym cięciem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej?

Nie. Tym bardziej że brakuje także innych przesłanek do obniżenia kosztu pieniądza w Polsce. Inflacja w Polsce (lipcowy odczyt na poziomie -0,7% r/r) może w najbliższym czasie zacząć rosnąć. Dodatkowo jesteśmy w przededniu podwyżek stóp w Stanach Zjednoczonych.

Pana zdaniem dewaluacja chińskiej waluty nie opóźni zacieśniania polityki monetarnej przez amerykański bank centralny?

Na rynku pojawiły się spekulacje na ten temat. Na razie jednak nie ma żadnych sygnałów, jakoby Fed odroczył swoją decyzję z uwagi na Chiny. Dla stabilności rynków finansowych lepiej by było, gdyby podwyżka stóp w USA nastąpiła we wrześniu, ponieważ rynek jest na nią przygotowany.

Jak w powyższym kontekście można ocenić polskie obligacje?

Na polskim rynku długu obserwujemy czasowe uspokojenie. Zmienność jest znacznie niższa niż jeszcze miesiąc temu, gdy inwestorzy obawiali się rozwoju sytuacji w Grecji. Niestety negocjacje pomiędzy Grecją a wierzycielami trwają dalej. Nie można więc wykluczyć, że w kolejnych miesiącach rynki będą się jeszcze musiały zmierzyć z ich rezultatami.

Załączniki:
pdf Obligacje czekają na decyzję Fedu 18.08.2015
(473.42 KB)