Termometr Inwestycyjny Union Investment: Skala europejskiego QE zmusza RPP do zastanowienia

27.01.2015
Termometr Inwestycyjny Union Investment: Skala europejskiego QE zmusza RPP do zastanowienia

 

„W obliczu zdecydowanego ruchu ze strony EBC prawdopodobieństwo dalszych obniżek stóp procentowych w Polsce jest większe niż do niedawna.”

 

Dariusz Lasek
Dyrektor Inwestycyjny
ds. Papierów Dłużnych

 

Skala europejskiego QE zmusza RPP do zastanowienia – o sytuacji na europejskim rynku obligacji w środowisku programu QE uruchomionego przez EBC i o rynku długu w Polsce rozmawiamy z Dariuszem Laskiem, Dyrektorem Inwestycyjnym ds. Papierów Dłużnych Union Investment TFI

 

Minęło już kilka dni od ogłoszenia przez Europejski Bank Centralny decyzji o uruchomieniu programu luzowania ilościowego. Czy euforia na rynkach obligacji trwa nadal czy widać już symptomy stabilizacji lub ruchu powrotnego?

Rentowności obligacji w strefie euro generalnie cały czas są w trendzie spadkowym, choć dynamika tego ruchu jest dużo mniejsza w porównaniu z pierwszą reakcją na działania EBC. Delikatnie rosną tylko rentowności na krótkim końcu krzywej. Inaczej prezentuje się grecki rynek długu.

Dlaczego?

Po wygranej w wyborach parlamentarnych lewicowej SYRIZY wiarygodność Grecji jako emitenta obligacji w oczach inwestorów międzynarodowych znacząco spadła. Jedna z głównych przyczyn to jasno werbalizowane dążenie do umorzenia przynajmniej części greckich długów, co stanowi oczywiste ryzyko nie tylko dla obecnych, ale i przyszłych wierzycieli. Innym wyjaśnieniem jest to, że w pierwszej fazie programu EBC nie może skupować w ramach QE obligacji, które nie mają ratingu inwestycyjnego. De facto wyklucza to Grecję z grona beneficjentów luźnej polityki monetarnej.

Jak dodruk euro na poziomie 60 mld miesięcznie może się przełożyć na gospodarkę strefy euro oraz europejskie rynki obligacji w średnim i dłuższym horyzoncie?

W średnim terminie skup obligacji rządowych przez EBC doprowadzi do spadku rentowności. Ruchy na krzywej w dłuższym terminie będą zależały od dalszych działań EBC. Obecnie impuls wspierający jest silny. Bank kierowany przez Maria Draghiego pozostawił sobie duże pole manewru i zapowiedział, że skup aktywów może trwać nie tylko do września 2016 r., ale nawet dłużej – dopóki nie zostanie osiągnięty cel inflacyjny na poziomie 2%.

Polski rynek obligacji jest wrażliwy na sentyment za granicą. Jakie są jego perspektywy w kontekście sytuacji w Europie?

Podobnie jak wcześniejsze oczekiwanie na sovereign QE w strefie euro, także obecne spadki rentowności w Europie mogą wywierać pozytywną presję na polskie obligacje. Świadczą o tym znaczne spadki rentowności w Polsce bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji przez EBC. Dodatkowo rynek zwraca dużą uwagę na wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, które mogą wskazywać, w jakim kierunku potoczą się najbliższe posiedzenia RPP. W obliczu zdecydowanego ruchu ze strony EBC prawdopodobieństwo dalszych obniżek stóp procentowych w Polsce jest większe niż do niedawna.

Załączniki: