Termometr Inwestycyjny Union Investment: Zapowiedź utrzymania stóp atrakcyjna dla inwestorów

11.03.2015
Termometr Inwestycyjny Union Investment: Zapowiedź utrzymania stóp atrakcyjna dla inwestorów

 

„W środowisku niskich stóp procentowych, gdy spadają wskaźniki WIBOR, trudno oczekiwać bardzo wysokich stóp zwrotu z rozwiązań pieniężnych. Mimo wszystko tegoroczna prognoza na poziomie 2-3%, w zależności od rodzaju funduszu, prezentuje się atrakcyjnie w porównaniu z lokatami bankowymi.”

Andrzej Czarnecki
zarządzający funduszami obligacji

 

Zapowiedź utrzymania stóp atrakcyjna dla inwestorów – o sytuacji na polskim rynku obligacji oraz perspektywach dla funduszy pieniężnych rozmawiamy z Andrzejem Czarneckim, zarządzającym funduszami obligacji Union Investment TFI:

Obniżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych na marcowym posiedzeniu RPP była zaskoczeniem?

Poniekąd tak, bo rynek oczekiwał, że obniżka rozłoży się w czasie. Dużo ważniejsza okazała się natomiast zapowiedź prezesa Narodowego Banku Polskiego, Marka Belki, że to ostatnie cięcie w tym cyklu. Taki komentarz po decyzji Rady Polityki Pieniężnej spowodował silną przecenę na polskim rynku obligacji. Dotknęła ona w różnym stopniu całej krzywej rentowności, przy czym długi koniec znalazł się dodatkowo pod presją niezbyt dobrego sentymentu do obligacji długoterminowych w naszym regionie. Rentowność polskich papierów 10-letnich przekroczyła już 2,5%, wracając do poziomu z początku roku.

Czy w tym roku możliwy jest powrót rentowności polskich obligacji poniżej progu 2%?

Nie można wykluczyć takiego scenariusza, jednak w dużej mierze zależy to od tego, jak będą się „rozlewały” środki dodrukowywane przez Europejski Bank Centralny w ramach programu skupu aktywów. Niestety nie sposób przewidzieć, czy i jaka część tych środków trafi na polski rynek długu. Jako pozytywny symptom można natomiast odczytywać zachowanie się kursu euro/złoty polski zaraz po obniżce stóp przez RPP. Również zapowiedź utrzymania stopy referencyjnej na poziomie 1,5% jest bardzo pozytywną informacją z punktu widzenia inwestora ze strefy euro.

Tegoroczne stopy zwrotu z funduszy pieniężnych można określić jako bardzo dobre. A jakie są perspektywy dla tych funduszy do końca tego roku?

Jak zasygnalizowałem, będzie to zależało od globalnego sentymentu inwestorów. Jednak niezależnie od zainteresowania zagranicznych graczy naszymi obligacjami trzeba pamiętać, że w środowisku niskich stóp procentowych, gdy spadają wskaźniki WIBOR, trudno oczekiwać bardzo wysokich stóp zwrotu z rozwiązań pieniężnych. Mimo wszystko tegoroczna prognoza na poziomie 2-3%, w zależności od rodzaju funduszu, prezentuje się atrakcyjnie w porównaniu z lokatami bankowymi.

Pytanie na koniec: czy niższe stopy procentowe rzeczywiście wspomogą wzrost gospodarczy?

Jest na to spora szansa. W ostatnim „Raporcie o inflacji” NBP prognoza wzrostu PKB w Polsce w 2015 r. została podniesiona do 2,7-4,2%, co jest wysoką wartością w stosunku do ostatniej projekcji przewidującej 2,0-3,7%. Pozytywne prognozy dla polskiego PKB dotyczą także lat 2016-2017 - co ważne, w dalszym ciągu przy niskiej inflacji. Warto dodać, że poprawy koniunktury gospodarczej oczekuje także bank centralny strefy euro. Pewne jest, że jeśli koniunktura gospodarcza w Europie zacznie się poprawiać, skorzysta na tym także Polska.

 

Załączniki: