Udana pierwsza subskrypcja funduszu UniSystem FIZ

29.11.2012
Udana pierwsza subskrypcja funduszu UniSystem FIZ

 

Sukcesem zakończyła się pierwsza subskrypcja nowego funduszu w ofercie Union Investment TFI – UniSystem FIZ. Inwestorzy nabyli certyfikaty inwestycyjne o łącznej wartości 31 milionów złotych.

Zapisów na certyfikaty funduszu klienci mogli dokonać między 1 a 31 października w wybranych domach maklerskich i bankach. – Efekt subskrypcji oceniamy bardzo pozytywnie. Wielkość aktywów, zgromadzonych w funduszu dzięki zaangażowaniu naszych partnerów, spełnia nasze oczekiwania. Jest to tym bardziej satysfakcjonujące, że UniSystem FIZ jest autorskim produktem na polskim rynku, bazującym na automatycznych algorytmach inwestycyjnych – komentuje Małgorzata Góra-Dubiela, prezes zarządu Union Investment TFI. – Zachęceni zainteresowaniem ze strony klientów, 7 stycznia planujemy kolejną subskrypcję funduszu – dodaje.

Perspektywy funduszu

Perspektywy UniSystem FIZ na najbliższe miesiące są w małym stopniu związane z kierunkiem zmian cen na rynku akcyjnym, obligacyjnym, czy surowcowym. – W znacznie większym stopniu będą one zależały od parametrów systemów inwestycyjnych, takich jak np. zmienność implikowana versus zrealizowana, długość i stabilność trendów, struktura terminowa cen i zmienności. To one w praktyce warunkują generowanie sygnałów w systemie i wpływają na alokację w ramach portfela zarządzanego przez model inwestycyjny – mówi twórca UniSystemu, dr Robert Ślepaczuk.

– Niezależnie od przyszłych warunków rynkowych, model inwestycyjny funduszu UniSystem FIZ umożliwia lepszą kontrolę ryzyka. Jest to możliwe poprzez uwzględnienie procesu zarządzania ryzykiem zarówno na etapie konstrukcji systemów inwestycyjnych, jak i późniejszego monitoringu ryzyka wraz ze zmieniającą się sytuacją rynkową – dodaje.

Informacje o UniSystem FIZ

Strategia zarządzania funduszu opiera się na koncepcji połączenia inwestycji wykorzystujących szerokie spektrum instrumentów finansowych w jeden spójny model inwestycyjny. Bazując na zaawansowanych algorytmach, UniSystem funkcjonuje niezależnie od klasycznego cyklu hossa-bessa.

Minimalna liczba certyfikatów danej serii UniSystem FIZ, na które można  złożyć zapisy, to  10 sztuk. Wartość początkowa certyfikatu to ok. 1.000 zł, co oznacza, że próg wejścia wynosi niewiele ponad 10 tys. zł. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny dla UniSystem FIZ to 5 lat.