UniAkcje Sektory Wzrostu – zyskowna kompozycja akcji dużych i małych spółek

15.10.2013
UniAkcje Sektory Wzrostu – zyskowna kompozycja akcji dużych i małych spółek

 

UniAkcje Sektory Wzrostu to aktywnie zarządzany subfundusz akcji polskich, który zarabia na czołowych spółkach z najlepszych branż. W jego portfelu mogą znajdować się akcje zarówno małych, średnich, jak i dużych firm. Zdaniem zarządzających Union Investment TFI ten produkt to godna rozważenia strategia dla inwestorów, którzy chcieliby wykorzystać potencjał akcji, a jednocześnie nie akceptują bardzo wysokiego ryzyka, z jakim wiąże się inwestycja wyłącznie w małe i średnie spółki.

Dlaczego warto postawić na połączenie małych i dużych firm?

• Wyniki subfunduszu nie są porównywane do benchmarku, więc zarządzający ma swobodę w konstruowaniu portfela. Dobiera on spółki wzrostowe z Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
• Portfel subfunduszu obejmuje stosunkowo małe aktywa, które ułatwiają szybkie reakcje i wykorzystywanie okazji rynkowych.
• Połączenie dużych i małych przedsiębiorstw pozwala szybko reagować na zmiany rynkowe. Najszybciej na pozytywne bodźce z gospodarki reagują mniejsze firmy. Sprawnie zarządzane, potrafią dynamicznie dostosować się do bieżących okoliczności i łatwo zdobywają nowe rynki zbytu. Z drugiej strony największe spółki są najpłynniejsze, więc w razie potrzeby łatwo sprzedać ich akcje (zawsze znajdą się na nie chętni).

Ideę działania opartego na takiej kompozycji można wyrazić jednym zdaniem: akcje dużych firm stabilizują portfel i powodują, że jest on elastyczniejszy, z kolei aktywa mniejszych przedsiębiorstw zwiększają potencjalne zyski.

Jak pokazuje wynik subfunduszu UniAkcje Sektory Wzrostu, taka strategia, jeśli jest odpowiednio realizowana, pozwala osiągnąć atrakcyjny zysk. Roczna stopa zwrotu subfunduszu na 30 września 2013 r. wyniosła 20,03%.

Co jeszcze przemawia za inwestycją w UniAkcje Sektory Wzrostu?
Aktywna selekcja najlepszych spółek z najbardziej perspektywicznych branż. Zarządzający łączy analizę fundamentalną z oceną jakościową i ilościową spółek w sektorach.
Ograniczone ryzyko i elastyczna alokacja pomiędzy akcjami dużych i małych spółek. Zarządzający aktywnie dostosowuje portfel do bieżącej sytuacji rynkowej.


Część inwestorów nie akceptuje ryzyka związanego z akcjami i chce pomnażać swój kapitał bezpieczniej. Co zrobić w takiej sytuacji? Dla tych osób dobrą alternatywę stanowią fundusze pieniężne, np. subfundusz UniKorona Pieniężny. Jest on aktywnie zarządzany i jednocześnie cechuje się niskim ryzykiem, co wynika z inwestowania w większości w papiery Skarbu Państwa. W ciągu roku (na 30 września 2013 r.) subfundusz zarobił 4,48%, a w perspektywie kolejnych 12 miesięcy istnieje realna szansa na osiągnięcie stopy zwrotu powyżej 3%. UniKorona Pieniężny okazuje się zatem ciekawym rozwiązaniem dla osób poszukujących zysków wyższych niż z lokat bankowych.