UniKorona Pieniężny – lider pod względem aktywów i wyników

27.07.2015
UniKorona Pieniężny – lider pod względem aktywów i wyników

 

Analizy Online poddały analizie fundusze gotówkowe i pieniężne zarządzane przez polskie TFI. Pierwszy w zestawieniu jest niezmiennie UniKorona Pieniężny (UniFunduszeFIO). Aktywa tego dynamicznie rosnącego funduszu wynoszą już ok. 4,6 mld zł. Tak duże zainteresowanie inwestorów rozwiązaniem z oferty Union Investment TFI to pochodna bardzo stabilnej i efektywnej polityki inwestycyjnej. Zarządzający stale poszukuje okazji do zarobku, skutecznie inwestując w obligacje Skarbu Państwa, papiery dłużne przedsiębiorstw (w tym także obligacje komunalne) oraz obligacje zagraniczne. Wysoką jakość portfela – zarówno w części skarbowej, jak i nieskarbowej – oraz wypracowywane przez zarządzającego zyski zostały docenione przez analityków, którzy przyznali subfunduszowi UniKorona Pieniężny najwyższą, 5-gwiazdkową notę.

Analitycy zaobserwowali, że pięć największych funduszy pieniężnych to zaledwie ułamek wszystkich produktów w tej kategorii (1/9), jednak aktywa w nich zgromadzone stanowią aż połowę całego segmentu. Ogromna popularność funduszy pieniężnych wynika z wysokiego poziomu bezpieczeństwa, jaki one oferują, oraz ich atrakcyjności wobec lokat bankowych. Jak wyliczyły Analizy Online, od 2012 r. Klienci wpłacili na nie 15,6 mld zł.

Czytaj więcej na Analizy.pl: Magdalena Patynowska, „Pojedynek gigantów. Porównujemy największe fundusze gotówkowe i pieniężne”,
https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/18660/pojedynek-gigantow--porownujemy-najwieksze-fundusze-gotowkowe-i-pieniezne.html