UniKorona Pieniężny odzyskuje zaufanie inwestorów i walczy o powrót na pozycję lidera

07.05.2013
UniKorona Pieniężny odzyskuje zaufanie inwestorów i walczy o powrót na pozycję lidera

 

Subfundusz UniKorona Pieniężny (UniFunduszeFIO) to jedno z najstarszych na rynku rozwiązań pieniężnych i gotówkowych. Od lat subfundusz zarządzany jest przez zespół zarządzających funduszami dłużnymi Union Investment TFI i niezmiennie zajmuje miejsce w ścisłej czołówce swojej kategorii. W minionym roku, pomimo dwukrotnego odpisu wartości obligacji spółki PBG S.A. w upadłości układowej, wchodzących w składaktywów UniKorona Pieniężny, w całym 2012 r. subfundusz zarobił dla inwestorów 6,20%, plasując się na 8. miejscu w grupie funduszy pieniężnych z przewagą 0,5% nad średnią dla subfunduszy w grupie.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że pomimo przejściowego odpływu kapitału w drugim półroczu 2012 r. struktura portfela subfunduszu UniKorona Pieniężny pozostała niemalże nienaruszona. Jak zauważa firma analityczna Analizy Online, w przeciwieństwie do konkurencyjnych funduszy dotkniętych problemami PBG S.A. w upadłości układowej, dzięki aktywnej polityce inwestycyjnej subfundusz nie tylko dynamicznie odrabiał straty, ale również nie tracił kontaktu z czołowymi funduszami w swojej kategorii.


UniKorona Pieniężny kontynuuje dobrą passę również w tym roku. Od stycznia 2013 r. do 26 kwietnia 2013 r. subfundusz zarobił już 2,03%, a dzięki sprzyjającemu otoczeniu rynkowemu jego celem inwestycyjnym jest wynik ok. 5% na koniec 2013 r. Na perspektywy UniKorona Pieniężny wpływa w szczególności fakt, że uczestnicy subfunduszu nie powinni się już obawiać kolejnych jednorazowych przecen wartości jednostki uczestnictwa, związanych z procesem upadłościowym PBG.


Jakie argumenty rynkowe przemawiają za inwestycją w subfundusz UniKorona Pieniężny?

Niski poziom stopy wolnej od ryzyka, czyli zysku, jaki można osiągnąć poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe bez ponoszenia ryzyka. Obecnie wynosi on ok. 3%.
Spada i prawdopodobnie nadal będzie spadać oprocentowanie lokat bankowych. Banki nie potrzebują nowych depozytów i nie są skłonne drogo za nie płacić.
• W obecnych warunkach rynkowych fundusze pieniężne powinny zarabiać podobnie do funduszy obligacji, przy jednocześnie niższym ryzyku inwestycyjnym.

Małgorzata Popielewska, Członek Zarządu Union Investment TFI


Cieszymy się, że mimo zawirowań w 2012 r. subfundusz UniKorona Pieniężny w dalszym ciągu znajduje się w czołówce rozwiązań pieniężnych i gotówkowych, bardzo szybko odzyskując zaufanie inwestorów. Odzwierciedleniem tego zaufania jest fakt, że od początku tego roku inwestorzy zainwestowali już blisko ćwierć miliarda złotych w jednostki uczestnictwa subfunduszu UniKorona Pieniężny.

Subfundusz UniKorona Pieniężny nie jest obciążony podwyższonym ryzykiem ewentualnych przecen związanych ze złą sytuacją emitentów papierów wartościowych wchodzących w skład lokat subfunduszu, co powinno mieć pozytywny wpływ na osiągane przez niego wyniki. W związku z tym liczymy również na zwiększenie zainteresowania subfunduszem UniKorona Pieniężny ze strony inwestorów, tym bardziej że w kontekście obecnej sytuacji rynkowej fundusze pieniężne są bardzo atrakcyjną alternatywą wobec lokat bankowych.

Załączniki: