UniKorona Pieniężny – popularność poparta wynikami

07.02.2014
UniKorona Pieniężny – popularność poparta wynikami

 

Subfundusz UniKorona Pieniężny (UniFunduszeFIO) to jedno z najstarszych i najefektywniejszych na rynku rozwiązań pieniężnych i gotówkowych. Dzięki aktywnemu stylowi zarządzania i wysokiej trafności decyzji inwestycyjnych UniKorona Pieniężny niezmiennie od lat zajmuje miejsce w ścisłej czołówce swojej kategorii.

W minionym roku subfundusz wypracował 4,6% zysku, istotnie pokonując średnią dla grupy, która wyniosła 3,2%. W tym kontekście zrozumiałe jest, że UniKorona Pieniężny cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i zaufaniem inwestorów. W 2013 r. subfundusz pozyskał ponad 1 mld zł świeżego kapitału.

Wyniki, popularność i potencjał subfunduszu nie uszły także uwadze niezależnej firmy analizującej rynek funduszy w Polsce. Na stronie internetowej Analiz Online można przeczytać: „Zarządzający Andrzej Czarnecki korzystając z szerokiego instrumentarium wykorzystuje niemal każdą okazję do zdobycia dodatkowego zysku. Portfel korporacyjny, po ostatecznym zamknięciu sprawy obligacji PBG, charakteryzuje się niezłą rentownością i może być niezłym atutem w obecnym środowisku stóp procentowych”*.

Dodatkową zaletą subfunduszu jest fakt, że zarządzającego wspiera doświadczony i stabilny zespół dłużny na czele z Dyrektorem Inwestycyjnym – Dariuszem Laskiem.

Andrzej Czarnecki, zarządzający funduszem UniKorona Pieniężny

Bardzo dobre wyniki subfunduszu na przestrzeni lat opierają się na możliwie trafnym przewidywaniu, jak zachowa się rynek, a także na aktywnym zarządzaniu i dywersyfikacji.

Na rynku obligacji skarbowych wyłapujemy okazje inwestycyjne, kupując nisko wycenione papiery z perspektywami i sprzedając w odpowiednim momencie te, których potencjał naszym zdaniem się wyczerpał. Szans upatrujemy także w dobrze skonstruowanym portfelu obligacji nieskarbowych. Koncentrujemy się głównie na dużych, wiarygodnych emitentach. Dbamy również o dywersyfikację, czyli utrzymywanie dużej liczby mniejszych inwestycji, dzięki czemu portfel jest bezpieczniejszy i bardziej płynny.

W 2014 r. subfundusz UniKorona Pieniężny będzie w dalszym ciągu dobrą propozycją dla inwestorów, którzy nie chcą podejmować ryzyka związanego z akcjami.

Poziom stopy wolnej od ryzyka, czyli zysku, jaki można osiągnąć poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe bez ponoszenia ryzyka, wynosi obecnie jedynie ok. 2,6%. W naszej ocenie subfundusz wypracuje w tym roku więcej, ok. 3–3,5%, przy zachowaniu niskiego poziomu ryzyka.

Warto zainteresować się funduszem pieniężnym także dlatego, że oprocentowanie lokat nie jest ostatnimi czasy zbyt atrakcyjne i nie zanosi się, by szybko się to zmieniło. Za inwestycją może przemawiać również to, że już pod koniec tego roku Rada Polityki Pieniężnej planuje podwyżkę stóp procentowych, co wpłynęłoby pozytywnie na wyniki subfunduszu.

* Źródło: http://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/15897/10-najpopularniejszych-funduszy-w-2013-.html, pisownia oryginalna.

Załączniki: