UniKorona Pieniężny – pozytywny scenariusz na ten i przyszły rok

21.10.2016
UniKorona Pieniężny – pozytywny scenariusz na ten i przyszły rok

 

  • 2,5% – cel inwestycyjny dla subfunduszu UniKorona Pieniężny na 2017 rok.
  • 3% – niezmiennie cel inwestycyjny dla subfunduszu na ten rok.
  • Ewentualna grudniowa podwyżka stóp procentowych w USA będzie neutralna dla subfunduszu UniKorona Pieniężny.

 

Prognozujemy, że w grudniu amerykański bank centralny USA może podnieść stopy procentowe. Taka
decyzja Fed wpłynęłaby także na Radę Polityki Pieniężnej, która już teraz zapowiada, że inwestorzy nie
powinni liczyć na dalsze obniżki stóp procentowych w Polsce, a w 2018 r. możliwe są nawet pierwsze
podwyżki.
W portfelu UniKorona Pieniężny znajdują się obligacje, których oprocentowanie jest oparte
na krótkoterminowych stopach procentowych. Dlatego podtrzymujemy nowy, wyższy cel inwestycyjny
dla UniKorona Pieniężny na ten rok na poziomie 3%. Ponadto pozytywnie oceniamy perspektywy
subfunduszu w 2017 r. i ustalamy cel inwestycyjny na poziomie 2,5%.