UniKorona Pieniężny – zawsze wśród liderów rynku

23.11.2016
UniKorona Pieniężny – zawsze wśród liderów rynku

 

  • Wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA wywołał wśród inwestorów obawy o wzrost inflacji. W takich okresach banki centralne z reguły podnoszą stopy procentowe. To nie sprzyja cenom obligacji.
  • UniKorona Pieniężny inwestuje w obligacje krótkoterminowe, które są najbardziej odporne na rynkową zmienność i szybko się do niej dostosowują.
  • UniKorona Pieniężny szybko odreagowuje spadki i powraca do zarabiania. Świadczy o tym jego wieloletnia historia. Dodatkowo od początku roku subfundusz zarządzany przez Andrzeja Czarneckiego zarobił 2,21%.
  • Inwestorom o bardzo krótkim horyzoncie inwestycyjnym polecamy UniLokatę oraz UniWIBID Plus.
Ostatnio na rynku funduszy dłużnych i pieniężnych, zwłaszcza po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach w USA, mamy okres słabszych wyników i podwyższoną zmienność.
 
Dlaczego? Globalni inwestorzy oczekują, że z powodu polityki zapowiadanej przez nowego prezydenta (duże wydatki i podnoszenie ceł) w Stanach Zjednoczonych wzrośnie inflacja, a w ślad za nią stopy procentowe. Zjawisko to może się także rozlać na inne gospodarki światowe. Środowisko takie z reguły nie sprzyja cenom obligacji, dlatego na całym świecie, także w Polsce, inwestorzy je wyprzedają. Oznacza to, że w najbliższych dniach będziemy obserwować dalsze spore wahania cen obligacji, a więc również wycen funduszy obligacyjnych.
 
Na obligacjach oparty jest również subfundusz UniKorona Pieniężny, przy czym są to obligacje krótkoterminowe – najbardziej odporne na wahania na rynku papierów dłużnych. Obligacje takie szybko dostosowują się do nowych warunków rynkowych i pozwalają na zarabianie także w okresach zmienności.
 
Sprawdzona przez wiele lat struktura portfela UniKorona Pieniężny – zakładająca w miarę równy podział aktywów na polskie obligacje skarbowe, papiery komercyjne i euroobligacje (obligacje skarbowe i komercyjne wyceniane w euro i dolarze) – daje wyraźnie wyższy potencjał zarabiania niż depozyty bankowe. „Ceną” za to są okresowe wahania wycen, takie jak obserwujemy w ostatnich tygodniach. Kiedy jednak spojrzymy na długookresowy wykres poniżej, to zauważymy, że zdarzały się one wielokrotnie. Mimo to inwestorzy, którzy utrzymywali środki w funduszu w takich okresach, uzyskiwali bardzo dobrą na tle innych rozwiązań stopę zwrotu. Inwestorzy niecierpliwi, na przykład ci, którzy zrezygnowali z subfunduszu na początku roku, stracili okres kilku kwartałów świetnych wyników. Zostały one wypracowane dzięki prostemu prawu: rynek pieniężny szybko odreagowuje, a subfunduszem zarządza sprawdzony i doświadczony zarządzający (wynik dla subfunduszu od początku tego roku do dziś to 2,21%, co daje 5. miejsce na ok. 40 uniwersalnych funduszy pieniężnych notowanych przez Analizy.pl).
 
Inwestorzy, którzy mają bardzo krótki horyzont inwestycyjny, mogą skorzystać z niezwykle stabilnych rozwiązań takich jak subfundusze UniLokata i UniWIBID Plus.
 
Trzyletni wykres subfunduszu UniKorona Pieniężny na dzień 22.11.2016 r.

 

Z pozdrowieniami
 
Krzysztof Orlik
 
Dyrektor ds. Sprzedaży Detalicznej
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
tel. kom. (+48) 603 75 78 06
 
PS Ponownie zapraszam do obserwowania mojego profilu na Twitterze. Dzięki temu błyskawicznie dowiecie się o nowym komentarzu lub ciekawostkach ekonomicznych, które postaram się dla Was wyszukać. Wystarczy wejść na twitter.com, założyć konto i wpisać w wyszukiwarkę „Krzysztof Orlik”, a potem kliknąć „Obserwuj”.

 

Załączniki: