UniObligacje Aktywny

16.01.2012

 

Komentuje Krzysztof Izdebski, zarządzający funduszami Union Investment TFI.