UniObligacje Aktywny nagrodzony Złotym Portfelem

11.03.2013
UniObligacje Aktywny nagrodzony Złotym Portfelem

 

20,23% – tyle zarobił w 2012 r. subfundusz UniObligacje Aktywny (UniFunduszeSFIO). Wynik ten okazał się bezkonkurencyjny w kategorii funduszy dłużnych uniwersalnych.

W uznaniu dla tak dobrego wyniku „Gazeta Giełdy Parkiet” nagrodziła Złotym Portfelem zarządzającego subfunduszem UniObligacje Aktywny – Krzysztofa Izdebskiego. Uroczysta gala, podczas której zostały wręczone nagrody dla najlepszych zarządzających, odbyła się 6 marca 2013 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Krzysztof Izdebski, zarządzający subfunduszem UniObligacje Aktywny

Źródłem sukcesu w minionym roku była przede wszystkim koncentracja na polskim rynku długu i przewaga w portfelu papierów 5- i 10-letnich. Już od ostatniego kwartału 2011 r. wierzyliśmy, że z uwagi na dobre fundamenty, m.in. PKB i kontrolowany deficyt budżetowy, popyt inwestorów zagranicznych na polskie obligacje rządowe będzie duży. Ponadto liczyliśmy na spadek inflacji, co pozwoliłoby Radzie Polityki Pieniężnej na obniżkę stóp procentowych. Nasze przewidywania się sprawdziły.

Patrząc na ten rok, zauważamy, że paliwo dające siłę polskiemu rynkowi obligacji powoli się wyczerpuje. Cykl obniżek stóp procentowych raczej zmierza do końca, a ponadto są obawy, że banki centralne na świecie odejdą od polityki luzowania monetarnego, co oznaczałoby koniec taniego finansowania. Co prawda nie obawiamy się nagłego odwrócenia trendu i masowej sprzedaży polskich obligacji przez inwestorów zagranicznych, jednak możliwy jest spadek zainteresowania, co nie pozostanie obojętne dla rentowności. Na plus przemawia fakt, że pomimo łagodzenia polityki pieniężnej przez RPP realne stopy procentowe – czyli różnica pomiędzy referencyjną stopą procentową NBP a inflacją –  wzrosły za sprawą bardzo szybko spadającej inflacji. To powoduje, że polski rynek papierów dłużnych może pozostać atrakcyjny dla inwestorów, choć trudno spodziewać się takiej hossy jak w 2012 r. Dlatego obecnie stawiamy na dywersyfikację. Planujemy w większym stopniu wykorzystać euroobligacje rządowe i korporacyjne z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Załączniki: