Union Investment ponownie najlepszym TFI według „Gazety Giełdy Parkiet”!

20.03.2015
Union Investment ponownie najlepszym TFI według „Gazety Giełdy Parkiet”!

 

Union Investment TFI po raz kolejny zostało uhonorowane przez „Gazetę Giełdy Parkiet” statuetką Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce. W tegorocznym uzasadnieniu redakcja napisała m.in.:

„Union Investment jest niezawodne jak niemiecki samochód. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez to TFI rokrocznie zajmują czołowe pozycje w zestawieniach pod wzgledem najwyższych stóp zwrotu we wszystkich kategoriach porównawczych. To rynkowy ewenement. Jednorazowe osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu nie jest sztuką. Robienie tego każdego roku – już tak”.

 

Małgorzata Góra-Dubiela, Prezes Zarzadu Union Investment TFI

2014 r. był dla nas bardzo udany. Wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki inwestycyjne we wszystkich kategoriach, a do naszych funduszy napłynęło niemal 2,5 mld zł netto, co umocniło naszą pozycję największego niezależnego TFI w Polsce. Powtarzalne i  ponadprzęcietne stopy zwrotu na przestrzeni lat to zasługa stabilności i kompetencji zespołu zarządzającego. Jednak nasz całościowy sukces rynkowy to w równej mierze rezultat cieżkiej pracy i zaangażowania wszystkich pracowników Union Investment TFI.

Prestiżowe wyróżnienia otrzymane od redakcji „Parkietu” potwierdzają, że obrany przez nas kierunek jest właściwy. Obiecuję, że dołożymy wszelkich starań, by nasi Klienci i Partnerzy biznesowi byli niezmiennie zadowoleni ze współpracy z nami w każdym możliwym obszarze.

 

Ponadto zarządzający Union Investment TFI zostali nagrodzeni przez „Gazetę Giełdy Parkiet” Złotymi Portfelami.

Robert Burdach, zarządzający subfunduszem UniAkcje: Turcja, osiagnął najlepszy wynik wsród funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego: +34,5%. W ocenie redakcji zarządzający udowodnił, że „polskie tuzy znad Bosforu […] mają godnego rywala”.

Krzysztof Izdebski, zarządzający subfunduszem UniObligacje Aktywny, wypracował najwyższą stopę zwrotu wsród funduszy obligacji: +11,7%. Redakcja wyraziła duże uznanie dla aktywnego podejścia i świetnego wyczucia rynku przez zarządzającego. Warto podkreślić, że to już drugi Złoty Portfel, który Krzysztof Izdebski odebrał za zarządzanie tym subfunduszem.

Uroczysta gala, podczas której zostały wręczone nagrody dla najlepszych zarządzających, odbyła się 19 marca 2015 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartosciowych w Warszawie.