Union Investment TFI niezmiennie od lat na podium rankingu „Rzeczpospolitej”

23.10.2014
Union Investment TFI niezmiennie od lat na podium rankingu „Rzeczpospolitej”

 

Union Investment TFI ponownie znalazło się w czołówce najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Towarzystwo kierowane przez Małgorzatę Górę-Dubielę to wielokrotny zwycięzca rankingu „Rzeczpospolitej” i zarazem jedyne TFI, które we wszystkich edycjach rankingu znajdowało się na podium.

Jak czytamy w uzasadnieniu, „właśnie powtarzalność dobrych rezultatów inwestycyjnych to jedno z najważniejszych kryteriów, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze funduszu. Jednorazowy sukces jest zdecydowanie mniej ważny niż stabilne, efektywne pomnażanie kapitału w dłuższym okresie. Istotne jest poza tym ryzyko związane z inwestycją i to, kto w praktyce zarządza pieniędzmi, jakie ma doświadczenie i sukcesy na koncie. Przy ocenie TFI uwzględniliśmy wszystkie te parametry”.

– Stabilna obecność na podium rankingu jest dla nas dużym wyróżnieniem, a jednocześnie potwierdzeniem silnej pozycji Union Investment TFI na polskim rynku. Bardzo dobre i powtarzalne stopy zwrotu naszych funduszy to rezultat zoptymalizowanego procesu inwestycyjnego oraz, co równie ważne, zasługa kompetentnego i stabilnego zespołu zarządzających – mówi Małgorzata Góra-Dubiela, Prezes Zarządu Union Investment TFI.

Spośród produktów zarządzanych przez Union Investment TFI autorzy rankingu bardzo wysoko ocenili subfundusze UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost oraz UniKorona Zrównoważony. Wysokie miejsca zajęły także UniKorona Akcje i UniKorona Pieniężny.

O rankingu

Ranking towarzystw funduszy inwestycyjnych dziennika „Rzeczpospolita” jest publikowany nieprzerwanie od 2003 r. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych są oceniane według kilku kryteriów. Kluczowe znaczenie mają 5-letnie wyniki inwestycyjne funduszy w największych pod względem aktywów kategoriach: fundusze akcji, akcji małych i średnich spółek, zrównoważone, stabilnego wzrostu, dłużne i pieniężne. Poza „twardymi” parametrami, takimi jak wyniki inwestycyjne, ryzyko oraz rotacja w zespołach zarządzających funduszami, w tegorocznej edycji redakcja dokonała subiektywnej oceny każdego TFI pod kątem komunikacji TFI z mediami. Złożyły się na nią łatwy dostęp dziennikarzy do zarządzających czy regularna publikacja komentarzy rynkowych.