Union Investment TFI: ponadprzeciętne wyniki funduszy obligacji, dobra sytuacja innych funduszy

21.09.2012
Union Investment TFI: ponadprzeciętne wyniki funduszy obligacji, dobra sytuacja innych funduszy

 

Minione 12 miesięcy na rynkach obfitowało w wiele ważnych informacji ze sfery zarówno gospodarki, jak i polityki. Szczególnie te ostatnie wywierały niebagatelny wpływ na rynkowy sentyment, powodując różne reakcje inwestorów: czasem euforyczne, czasem zaś noszące znamiona paniki. Taką sytuację można było obserwować szczególnie na rynku akcji od sierpnia 2011 r., kiedy to WIG nagle gwałtownie zanurkował. Od tamtego momentu indeksy poruszały się raz w górę, raz w dół, tkwiąc w trwającym do dziś trendzie bocznym. Znacznie lepsza i klarowniejsza sytuacja panowała na rynku obligacji, szczególnie w Polsce. Wobec problemów strefy euro polskie papiery skarbowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, także zagranicznych. W rezultacie rentowności obligacji 10-letnich spadły do poziomów z 2006 r., dając zarobić uczestnikom funduszy obligacyjnych.

Załączniki: