UniStabilny Wzrost – 5 gwiazdek za dobre, stabilne wyniki w różnych warunkach rynkowych

20.07.2012
UniStabilny Wzrost – 5 gwiazdek za dobre, stabilne wyniki w różnych warunkach rynkowych

 

Subfundusz UniStabilny Wzrost zarządzany przez Union Investment TFI kolejny rok z rzędu otrzymał najwyższy, 5-gwiazdkowy rating Analiz Online. Zdaniem analityków to dobry przykład produktu, który osiąga atrakcyjne stopy zwrotu w różnych warunkach rynkowych.