W Stanach nieprzerwany odpływ środków. A rynek rośnie.

12.01.2012
W Stanach nieprzerwany odpływ środków. A rynek rośnie.

 

W Stanach Zjednoczonych na przełomie roku obserwowaliśmy stały odpływ środków z funduszy powierniczych, już tradycyjnie, największy z funduszy akcji amerykańskich – podaje Investment Company Institute otrzymujący dane z funduszy stanowiących 95% tamtejszego rynku.

Co więcej porównując poziom umorzeń w funduszach akcji z poprzednimi okresami, jest on średnio dwukrotnie wyższy, a w tygodniu kończącym się 4 stycznia zbliżył do poziomu 10 mld (-9,353 mld).  Amerykańscy uczestnicy funduszy powierniczych odwrócili się także od funduszy inwestujących na rynkach zagranicznych – czego nie obserwowano poprzednio, co można tłumaczyć obawami związanymi z kryzysem zadłużeniowym w Europie. Wycofywane środki z funduszy akcji nie szły w całości na konsumpcję – na świąteczne prezenty, ponieważ w tym samym czasie fundusze obligacji pozyskiwały nowe środki, jednak na nieco niższym poziomie od opływu z funduszy akcji; tygodniowe dodatnie saldo wahało się między 2,088 mld a 5,547 mld USD.   
Dość zaskakujące jest dodatnie saldo, choć stosunkowo niskie, napływu środków do funduszy mieszanych (poniżej 1 mld tygodniowo); być może amerykańscy ciułacze nie tyle zwątpili w dalsze wzrosty na giełdach, ile chcieli ograniczyć ponoszone ryzyko, przynajmniej część z nich.
7/12/2011    14/12/2011    21/12/2011    28/12/2011    4/1/2012
Fundusze akcji                       -7,956           -5,912             -4,573         -5,102          -9,353
F. Akcji Amerykańskich          -5,761            -4,220               -2,690         -4,068            -7,060
F. Akcji Zagranicznych            -2,196            -1,692               -1,882          -1,034           -2,294
F. Mieszane                                1,089                747                   170             460               457
F. Obligacji                                  3,523             5,547              2,536          2,088           3,311
F. Obligacji Zwykłe                     2,068              4,686                1,347          1,094            2,134
F. Obligacji Samorządowych   1,456                 861                1,189             994            1,178
Razem                                        -3,343                382              -1,866        -2,554          -5,585

Oczywiście ceny akcji notowanych na giełdzie w sposób bezpośredni zależą od relacji popytu do podaży, a nie tylko od stanu gospodarki i prezentowanych przez spółki zysków. Ten wpływ najlepiej widać na naszym rodzimym rynku: Polacy wycofują środki z funduszy inwestujących w akcjach, a drugi znaczący instytucjonalny inwestor – OFE, pozyskują o wiele mniej nowych środków na skutek obniżenia składki z 7,3% do 2,3% wynagrodzenia. Stąd obserwowane spadki cen akcji, pomimo utrzymywania się stosunkowo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i zazwyczaj bardzo wysokich zysków przedsiębiorstw.
Dlaczego tej zależności nie widać z Stanach? Kursy akcji utrzymują się na maksymalnych poziomach pomimo, jak widać, wysokiej podaży ze strony funduszy powierniczych, przy wciąż powolnym tempie wzrostu gospodarczego. Kto skupuje te akcje i na co liczy?
Dobre pytanie.

 

Maciej Rogala

 

Maciej RogalaMaciej Rogala – doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011).